Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Senaat kruist degens over Europa12 maart 2007

In de maand waarin diverse organisaties het 50-jarige bestaan vieren van de verdragen van Rome en waaraan de Eerste Kamer zelf ook deelneemt met haar congres op 9 maart over de toekomst van Europa, debatteert de senaat op dinsdag 13 maart 2007 ook nog eens met de nieuwe minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Verhagen en Timmermans, over Europa. Centraal in dat debat staat de Staat van de Europese UniePDF-document die de regering op Prinsjesdag openbaar heeft gemaakt. Daarin zijn verkenningen opgenomen van het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau over de Europese Unie en de publieke opinie en over Culturele verscheidenheid, economie en beleid. Ook de positie van het Nederlands onderwijs in Europees perspectief komt aan de orde.

Europadebat

De Eerste Kamer houdt dit jaar voor de elfde keer haar jaarlijkse Europadebat met de minister-president en met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Normaal gesproken vindt dat plaats in november, maar vanwege de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer enkele maanden geleden is het Europadebat uitgesteld tot er een nieuw kabinet zou zijn. Het kabinet Balkende IV heeft zich op 1 maart 2007 met een regeringsverklaring aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Wijziging Gemeente- en Provinciewet

Behalve het Europadebat staat op de agenda van komende dinsdag een voorstel dat de mogelijkheid verruimt voor de gemeenteraden en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden. Sinds 2002 mogen deze dagelijkse bestuurders van gemeenten en provincies ook worden benoemd als zij geen raadslid of statenlid zijn en buiten de gemeente of provincie wonen. Er gold al een ontheffingstermijn van 1 jaar. Het wetsvoorstel stelt deze termijn ruimer.

Sociale media menu


Deel dit item: