Samenstelling nieuwe senaat bekendVandaag heeft de Kiesraad de officiële uitslag van de verkiezingen van de Eerste Kamer bekend gemaakt. Het CDA krijgt 21 zetels (nu 23), de PvdA en de VVD elk veertien (nu negentien respectievelijk vijftien), de SP twaalf (vier), de ChristenUnie en GroenLinks elk vier (twee resp. vijf), D66 en de SGP elk twee (drie resp. twee) en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en de Partij voor de Dieren (PvdD) elk een. De OSF had al een zetel in de senaat, de PvdD nog niet. De Partij voor de Vrijheid heeft geen zetels in de Eerste Kamer. Deze partij heeft niet meegedaan aan deze verkiezingen en is ook niet vertegenwoordigd in een van de twaalf provinciale staten.

Voorkeurstemmen

Bij het CDA is de heer Klein Breteler uit Wateringen met voorkeurstemmen gekozen, bij de PvdA mevrouw Sylvester uit Naarden. Bij GroenLinks is de heer Laurier uit Leiden met voorkeurstemmen gekozen, bij de SP de heer Yildirim uit Zwolle. De heer Engels uit Paterswolde is met voorkeurstemmen gekozen voor D66. Bij de overige partijen zijn geen of onvoldoende voorkeurstemmen uitgebracht die kunnen leiden tot een andere samenstelling van hun fracties in de Eerste Kamer.

Installatie

De leden die vertrekken nemen afscheid van de Eerste Kamer op 5 juni 2007, tijdens de laatste vergadering in deze Kamerperiode. Zij blijven echter formeel lid tot de nieuwe leden zijn geïnstalleerd. Dat gebeurt op dinsdag 12 juni 2007, tijdens de eerste vergadering van de senaat in de nieuwe samenstelling.

Voorzitter

Een van de eerste onderwerpen die de nieuwe Eerste Kamer bespreekt is de profielschets van de Voorzitter. Leden die Voorzitter willen worden kunnen zich na deze vergadering verkiesbaar stellen. De verkiezing van de nieuwe Voorzitter vindt plaats op dinsdag 19 juni 2007.Deel dit item: