Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer debatteert over nieuw Europees verdrag18 juni 2007

Op dinsdag 19 juni 2007 - na de verkiezing van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - vindt in de Eerste Kamer een plenair debat plaats met de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Europese Zaken over het nieuwe Europees verdrag, specifiek over de Nederlandse regeringsinzet. Uit het vertrouwelijke rapport van het Duitse EU-voorzitterschapWord-document blijkt dat tijdens de aankomende Europese Raad op 20 en 21 juni nog zeven punten besproken moeten worden.

De Kamer besloot tot het houden van een plenair debat om het belang van het onderwerp te onderstrepen en om in het openbaar te kunnen debatteren met de Nederlandse regering. Unaniem was de Eerste Kamer tijdens de zeer recent afgesloten zittingsperiode van mening dat het nieuwe verdrag zou moeten voorzien in toetreding van de Europese Unie tot het Europees verdrag van de rechten van de Mens, dat het aantal leden van de Europese Commissie teruggebracht moet worden en dat een versterking van de rol van de nationale parlementen gewenst is. In hoeverre de Eerste Kamer het wenselijk acht de versterking van de nationale parlementen te realiseren met het regeringsvoorstel tot invoeren van een zogenoemde gele-kaart-procedure, zal het plenaire debat van morgen moeten uitwijzen.

Op de Europese website van de Eerste Kamer is een speciale themapagina ingericht om de onderhandelingen over een nieuw verdrag te volgen. Op deze website zijn de verschillende standpunten van de lidstaten op de uiteenlopende vraagstukken terug te vinden.

Sociale media menu


Deel dit item: