Interpellatie over verkiezingen Eerste KamerOp initiatief van de SP-fractie heeft de Eerste Kamer besloten minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te interpelleren over haar opvatting dat politieke partijen die aandringen op een bepaald stemgedrag bij verkiezingen voor de Eerste Kamer handelen in strijd met de Grondwet.

Verschil in uitleg

In een toelichting op het interpellatieverzoek zei fractievoorzitter Kox van de SP dat er snel duidelijkheid moet komen over dit verschil in uitleg van de Grondwet tussen de minister (en mogelijk het kabinet) en enkele partijen in de Eerste Kamer, zoals SP, CDA, PvdA en GroenLinks die allemaal op verschillende wijze aan stemgerechtigde Statenleden van hun partij gevraagd hebben volgens de partijlijn te stemmen bij de verkiezing van leden van de Eerste Kamer. De minister zou in een brief aan een lid van Provinciale Staten haar opvatting hebben kenbaar gemaakt. De heer Kox zal zijn interpellatievragen tevoren schriftelijk stellen. De interpellatie in de Eerste Kamer wordt op dinsdag 26 februari 2008 gehouden.Deel dit item: