Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Staten Friesland bezochten Eerste Kamer op 20 mei21 mei 2009

Een delegatie van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Friesland heeft op woensdag 20 mei jl. een bezoek aan de Eerste Kamer gebracht en met de senatoren gesproken over de bestuurskracht van de Nederlandse gemeenten en provincies en over de waarborging van regionale talen.

Senator en oud Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer Hermans (VVD), hield een inleiding over het thema van de bestuurskracht. Het vraagstuk van gemeentelijke herindelingen speelt daarbij een belangrijke rol. Op dit moment wordt gesproken over herindeling in West-Friesland.

Het tweede thema betrof de verplichtingen voortvloeiend uit het Handvest voor regionale of minderheidstalen van de Raad van Europa. Het Handvest beoogt het beschermen en bevorderen van deels kwetsbare Europese streektalen of talen van minderheden als wezenlijk en levend onderdeel van het Europese culturele erfgoed. Senator Ten Hoeve (OSF), voormalig lid van Provinciale Staten Friesland, hield hierover een inleiding. 

Het bezoek van de provincie Friesland aan de Eerste Kamer was het zevende bezoek in de tweede reeks van provinciebezoeken. De provincies Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe, Groningen en Gelderland gingen Friesland voor. Op initiatief van de Eerste Kamer zijn in de vorige Kamerperiode alle provincies uitgenodigd om in en met de senaat te discussiëren over diverse onderwerpen. De senaat besloot in de Kamerperiode 2007-2011 alle provincies opnieuw uit te nodigen. De Eerste Kamer wil met deze ontvangsten de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep vergroten. Op 11 november 2009 ontvangt de Eerste Kamer de Staten van Limburg.

Sociale media menu


Deel dit item: