Functioneren Griffie Eerste Kamer onderzochtVrijdag 12 juni jl. vonden bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur de eindpresentaties van de opleiding Master of Public Administration (MPA) 2007-2009 plaats. In deze zogeheten ‘toepassingsfase’ voeren de deelnemers als sluitstuk van de opleiding een praktijkopdracht uit.

De opdrachten waren dit jaar afkomstig van het SG-Overleg, de Griffie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Raad van State. De drie groepen gaven hun eindopdracht de volgende titels mee: ‘Windvanen en wegwijzers’, ‘Yes Senator’ en ‘Rechter in Ketens’.

Een jury, bestaande uit mevrouw mr. R.M. Bergkamp (Directeur-Generaal Ondernemen en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken), prof.mr.dr. J.A. de Bruijn (Hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft), de heer drs. H.H. Sietsma MPA (Provinciesecretaris en Algemeen Directeur van de provincie Utrecht) en de heer drs. H.W.M. Wesseling (Gemeentesecretaris van Dordrecht) heeft als winnend eindproduct gekozen voor ’Yes Senator’. In dit rapport is voor het eerst het functioneren van de Griffie van de Eerste Kamer onderzocht. Daarbij is gekeken naar de mogelijke rollen voor de Griffie in het licht van huidige en toekomstige politiek-maatschappelijke ontwikkelingen.

De Griffier van de Eerste Kamer, mr. Geert Jan Hamilton, is zeer ingenomen met het rapport. Hij vindt dat de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren bij de Griffie gemaakt is, in het rapport helder voor het voetlicht komt. Voorts is op inventieve wijze een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt waaraan nuttige aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de Griffie van de Eerste Kamer zijn gekoppeld.

Het winnende rapport is opgesteld door de fellows René Groen, Edith Heijting, Marjolein Smit–Arnold Bik, Paul Strijp, Jolanda Trijselaar en Arjan de Zwart. Het rapport is verschenen als publicatie van de NSOB; geïnteresseerden kunnen het rapport bestellen bij de NSOB, telefoon 070 3024916. Alle drie toepassingsrapporten zijn als digitale bestanden te verkrijgen via www.nsob.nl.


Voor meer informatie:

NSOB: Wanda van der Werf, 070 3024916 / werf@nsob.nl

Eerste Kamer: Jurjen Bügel, 070 3129 200 / jurjen.bugel@eerstekamer.nl


Deel dit item: