VVD tegen rol LBIO bij partneralimentatieInning van partneralimentatie kan vanaf 1 augustus 2009 ook worden uitgevoerd geschieden door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 juni 2009 ingestemd met een wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet LBIO die dit mogelijk maakt (31.575). De VVD-fractie liet aantekenen tegen de wijziging te zijn. In een kort debat met minister Hirsch Ballin van Justitie zei senator Duthler dat de VVD er tegen is dat een civielrechtelijke en familierechtelijke zaak als partneralimentatie nu via het publiekrecht wordt geregeld. Het LBIO kan al worden ingeschakeld door de ex-partner als er eenmaal in zes maanden niet is betaald, betoogde mevrouw Duthler. Omdat het LBIO bovendien minder kosten in rekening brengt dan (particuliere) gerechtsdeurwaarders vindt  senator Duthler dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Minister Hirsch Ballin wees erop dat inning van partneralimentatie niet behoort tot de eerste taken van gerechtsdeurwaarders al waardeerde hij het dat zij dit (soms) doen. De minister van Justitie gaf als bijkomend motief voor de wetswijziging dat via verbetering van de inning van partneralimentatie een besparing kan worden verkregen van 24 miljoen euro op jaarbasis van de uitgaven voor bijstand aan partners die niet of te laat hun alimentatie krijgen.


Deel dit item: