De Eerste Kamer is met zomerreces, eerstvolgende vergaderingen op 8 september 2009Het reces is de periode tijdens de zomermaanden en rond Kerstmis en de jaarwisseling waarin de Eerste Kamer niet vergadert.

De Eerste Kamer kent dus twee recesperiodes: het zomerreces en het kerstreces.

Verder zijn er in het voorjaar (krokusvakantie) en het najaar (herfstvakantie) twee korte vergadervrije periodes.

De resterende recessen en vergadervrije periodes in 2009 zijn:

9 juli 2009 tot en met 7 september 2009, zomerreces

20 oktober 2009 geen vergaderingen (herfstvakantie)

24 december 2009 tot en met 18 januari 2010, kerstreces 2009/2010

De recessen en vergadervrije periodes in 2010 zijn:

24 december 2009 tot en met 18 januari 2010, kerstreces 2009/2010

23 februari 2010 geen vergaderingen (krokusvakantie)

6 april 2010 geen vergaderingen op dinsdag na Pasen

4 mei 2010 geen vergaderingen (meivakantie)

25 mei 2010 geen vergaderingen op dinsdag na Pinksteren

8 juli 2010 tot en met 13 september 2010, zomerreces

19 oktober 2010 geen vergaderingen (herfstvakantie)

23 december 2010 tot en met 17 januari 2011, kerstreces 2010/2011

De eerstvolgende plenaire vergadering en commissievergaderingen vinden plaats op 8 september 2009. Het overzicht van alle komende vergaderdagen is te vinden via de planning in het menu "Activiteiten".


Deel dit item: