Expertmeeting over elektronisch patiëntendossier op 9 december 2009De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG) raadpleegt deskundigen en burgers als voorbereiding op de afhandeling van het wetsvoorstel dat de landelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk maakt (31.466). 

In opdracht van de Eerste Kamercommissie heeft het Rathenau Instituut de opinies van een doorsnede uit de samenleving in kaart laten brengen. In groepsgesprekken (zogenaamde focusgroepen) hebben verschillende groepen burgers hun mening kunnen geven over de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier.

Daarnaast organiseert de commissie in samenwerking met het Rathenau Instituut op woensdag 9 december 2009 een expertmeeting over de invoering van het EPD, waarvoor circa twintig personen en instanties zijn uitgenodigd. Experts en Eerste Kamerleden zullen tijdens dit treffen met elkaar van gedachten wisselen over de betrouwbaarheid van de elektronische uitwisseling van gegevens, de toegang tot en de beveiliging van het EPD, de positie van patiënten en de verhouding tussen de regionale initiatieven en het landelijke patiëntendossier.

Het voorstel voor de invoering van het EPD zal tijdens deze bijeenkomst vanuit zoveel mogelijk invalshoeken worden belicht. Doel van de expertmeeting is primair het vergaren van informatie, ten behoeve van een gedegen, onafhankelijke oordeelsvorming over het wetsvoorstel. De commissie heeft gekozen voor een bijeenkomst met een besloten karakter. De verslaglegging van de expertmeeting en de uitkomsten van de focusgroepen worden openbaar gemaakt. 

De informatie uit de expertmeeting en de resultaten van de focusgroepen worden door de leden van de commissie benut om meer zicht te krijgen op de kansen en knelpunten van de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier.


Deel dit item: