Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Expertbijeenkomst Natuurbeleid op 10 maart 201022 februari 2010

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert, in samenwerking met het Rathenau Instituut en Alterra, op woensdag 10 maart van 10.00 – 14.00 uur een expertbijeenkomst over natuurbeleid in Nederland. De bijeenkomst dient als voorbereiding op het beleidsdebat met de minister van LNV over dit onderwerp dat voor 13 april 2010 in de Eerste Kamer staat gepland.

Tijdens het eerste deel van de expertbijeenkomst wordt een aantal belangentegenstellingen en knelpunten toegelicht dat ten grondslag ligt aan het spanningsveld tussen natuur en maatschappij, waaronder agrarische en andere economische activiteiten. Het tweede deel van de bijeenkomst is gericht op het exploreren van mogelijkheden om de tegenstellingen te doorbreken. In dat kader worden drie oplossingsrichtingen besproken, namelijk het economiseren van natuurwaarden (ecosysteemdiensten), scheiding van functies en belangen (robuuste natuur) en regionale participatieve natuurontwikkeling.

Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om de expertbijeenkomst vanaf de publieke tribune te volgen. Het vooraf reserveren van plaatsen is niet mogelijk.

Sociale media menu


Deel dit item: