Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Provincie Noord-Brabant schetst regionale ambitie in Eerste Kamer25 maart 2010

Een grote delegatie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bracht woensdag 24 maart een bezoek aan de Eerste Kamer. Ruim dertig statenleden en het College van Gedeputeerde Staten werden ontvangen door Kamerleden van verschillende fracties. In zijn welkomstwoord onderstreepte Kamervoorzitter P.R.H.M. (René) van der Linden het belang van directe contacten tussen volksvertegenwoordigers van beide organen en een informele kennisuitwisseling over actuele beleidskwesties.

De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Wim van de Donk, vindt het bijzonder gewenst dat de Eerste Kamer oog heeft voor de specifieke belangen van de regio’s, en daarmee een sterke band onderhoudt. ‘Ons land wordt gedragen door sterke provincies, waaruit Nederland ooit werd gevormd. De ontwikkelingen in de provincie Brabant worden sterk beïnvloed door het Europees beleid en regionale samenwerking over de landsgrenzen. Ook op het Europees vlak doet de Eerste Kamer steeds meer haar invloed gelden’, aldus Van de Donk.

De Noord-Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten gaf in de vergaderzaal van de Eerste Kamer een toelichting op de bestuurlijke ambitie van Brabant. Die is er op gericht om de provincie te laten opstoten tot de top van industriële en innovatieregio’s in Europa. Voornaamste succesfactoren daarbij zijn de centrale ligging in internationale logistieke netwerken, nauwe samenwerking tussen academisch onderwijs en kennisintensieve bedrijven en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een gezonde woon- en verblijfsomgeving met natuur en cultuur zijn daarbij van groot belang, aldus Van Heugten, die als gedeputeerde verantwoordelijk is voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

Aansluitend gaf het Kamerlid Tiny Kox, fractievoorzitter van de SP in de senaat, een reactie op de inleiding. Daarbij schetste hij de toegenomen bevoegdheden en beleidsinstrumenten van de provincies op verschillende beleidsterreinen. Het Eerste Kamerlid Sybe Schaap (VVD) gaf een presentatie over het thema 'Natura 2000', en de gevolgen van dit Europese beleid voor de ruimtelijke ordening en het natuurbeheer van rijk en provincies.

Het bezoek van de provincie Noord-Brabant aan de Eerste Kamer was de negende in de tweede reeks van provinciebezoeken. Op initiatief van de Eerste Kamer worden alle provincies uitgenodigd om in- en met de senaat te discussiëren over actuele onderwerpen. De Eerste Kamer wil met deze ontvangsten de banden met de provincies versterken.

Sociale media menu


Deel dit item: