Vrijwilligers uit alle provincies te gast in de RidderzaalDe Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal werd op Prinsjesdag bijgewoond door vierentwintig bijzondere gasten afkomstig uit alle Nederlandse provincies. Het betrof personen die zich onderscheiden door hun inzet als vrijwilliger. Op verzoek van Eerste Kamervoorzitter P.R.H.M. (René) Van der Linden heeft elke provincie twee burgers voorgedragen die actief zijn in maatschappelijke en ideële organisaties. Zij waren aanwezig bij het uitspreken van de Troonrede door Hare Majesteit de Koningin. Als speciale gasten van de Voorzitter van de Staten-Generaal waren de vrijwilligers de hele dag te gast bij alle feestelijkheden op het Binnenhof. Na de vergadering in de Ridderzaal maakten zij kennis met Leden van de Eerste Kamer en andere genodigden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, in zijn hoedanigheid eveneens Voorzitter van de Verenigde Vergadering, verwelkomde op de ochtend van Prinsjesdag de vierentwintig burgers in het gebouw van de Eerste Kamer. In de statige Gravenkamer werden zij ontvangen in het bijzijn van de Griffiers van de Eerste en Tweede Kamer. Vervolgens werd een groepsfoto gemaakt in de plenaire Zaal van de Eerste Kamer.

Voorbeeldige inzet

Met dit initiatief wil Kamervoorzitter Van der Linden laten blijken dat het werk van vele tienduizenden vrijwilligers in Nederland door de volksvertegenwoordiging wordt gezien en ook zeer wordt gewaardeerd. In zijn welkomsttoespraak prees Van der Linden in zijn functie als Voorzitter van de Verenigde Vergadering de bijzondere gasten uit de provincies. "Met uw voorbeeldige inzet vertegenwoordigt u de kern van de Nederlandse samenleving. Op de inzet van al die vrijwilligers drijft ons land. U weet wat het betekent om mensen blij te maken, en u kent ook de waarde van de dankbaarheid die u daardoor ontmoet bij de mensen waarvoor u zich inzet."

De vierentwintig 'ambassadeurs' van de provincie zetten zich al jaren als mantelzorger, buddy, pleegouder, collectant of coördinator van plaatselijke verenigingsactiviteiten. Een aantal van hen is langer dan twintig jaar actief, een enkeling zelfs dertig jaar. "Door u eervol te ontvangen op de belangrijkste feestdag van het parlementair jaar zetten wij alle mensen in het zonnetje die vrijwillig betrokken zijn bij tal van maatschappelijke taken en sociale activiteiten. Met uw belangeloze inzet bent u ook een lichtend voorbeeld voor anderen", aldus Van der Linden.

Onvergetelijke dag

Het gezelschap zat in de Ridderzaal midden op de tribune, met vrij zicht op de Troon. Na afloop wisselden de speciale gasten met elkaar ervaringen uit. De gasten toonden zich bijzonder vereerd met hun uitnodiging. Een vrouw uit Tilburg sprak van een 'onvergetelijke dag'. Een man uit Veendam, die als vrijwilliger zorg biedt aan vereenzaamde personen in hun terminale fase, liet weten dat hij alle medevrijwilligers van zijn stichting in Oost-Groningen uitvoerig verslag zal uitbrengen van zijn indrukken en ontmoetingen op het Binnenhof. Het idee om vrijwilligers uit alle provincies uit te nodigen voor Prinsjesdag werd mede ondersteund door Voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer. Van der Linden ziet in de positieve reacties op de aanwezigheid van vrijwilligers aanleiding om van dit initiatief een jaarlijkse traditie te maken.


Deel dit item: