Senaat verdeeld over wettelijk verbod op pelsdierhouderijDe Eerste Kamer is zeer verdeeld over het voorstel om het fokken van nertsen te verbieden. Dit bleek dinsdag 5 oktober tijdens een plenair debat over een initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op het houden van en doden van dieren voor de verkrijging van hun pels (30.826 en 32.369). Een algeheel verbod moet in 2024 van kracht worden. Het voorstel - oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA) - werd dinsdag verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Dijsselbloem (PvdA).

Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken de fracties van VVD, CDA en SGP tegenstander van een verbod op het houden van pelsdieren. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie en de Fractie Yildirim steunen de initiatiefwet, die in juni 2009 werd aangenomen door de Tweede Kamer. Het standpunt van de ChristenUnie (CU) moet de doorslag geven bij de heropening van het debat in de Kamervergadering op dinsdag 12 oktober. Deze fractie verbindt haar steun voor de initiatiefwet aan de voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar komt voor flankerend beleid. Zo zouden nertsenfokkers die voor 2024 met pensioen gaan een financiële tegemoetkoming moeten krijgen. Demissionair minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) antwoordde echter dat op haar begroting geen middelen beschikbaar zijn voor een compensatie van de sector.

De initiatiefnemers Van Gerven en Dijsselbloem vroegen na de eerste termijn van het debat om het opschorten van de beraadslaging. Zij willen extra tijd om de financiële compensatie van de bedrijfstak verder uit te werken, en daarmee tegemoet te komen aan de wens van de ChristenUnie. De Eerste Kamer bleek ook over het voorstel om het debat tot nader orde te schorten echter zeer verdeeld. CDA, VVD en SGP stellen dat uitstel van de behandeling niet correct is ten opzichte van de nertsfokkers, die al lang in onzekerheid zouden verkeren. Op voorstel van waarnemend voorzitter Dupuis besloot de Kamer om bij haar eerstvolgende vergadering een besluit te nemen over het verzoek tot opschorting.

De fracties van VVD, CDA en SGP beschikken over 37 van de in totaal 75 zetels in de Eerste Kamer. De fracties die voor een verbod zijn op de pelsdierhouderij beschikken samen over 34 zetels. De ChristenUnie, die nog geen definitief standpunt heeft bepaald, zal met haar vier Kamer zetels een doorslaggevende invloed hebben op het Kamerbesluit. Woordvoerder Schuurman van de CU liet weten dat hij zich kan vinden in het verzoek van de verdedigers van het wetsvoorstel om de behandeling aan te houden.


Deel dit item: