Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer neemt kennis van vertrek senatoren Rosenthal en Hillen12 oktober 2010

De Eerste Kamer heeft in haar vergadering van 12 oktober kort aandacht besteed aan het vertrek van de Leden Rosenthal (VVD) en Hillen (CDA). Beide zijn door de formateur voorgedragen voor een ministerschap in het beoogde kabinet van VVD en CDA, dat naar alle waarschijnlijkheid donderdag 14 oktober door Hare Majesteit wordt beëdigd. Zodra de heren Rosenthal en Hillen zijn benoemd tot minister van de Kroon, kunnen zij geen lid meer zijn van de Staten-Generaal.

Vertrek van de Kamerleden Rosentaal (VVD) en Hillen (CDA)
Meer afbeeldingen

Uri Rosenthal, sinds elf jaar Lid van de Eerste Kamer en fractieleider van de VVD in de senaat, zal donderdag aantreden als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte-Verhagen. Senator Hans Hillen krijgt in het nieuwe kabinet de post van minister van Defensie. Hij was ruim drie jaar Lid van de Eerste Kamer en van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamer.

Achter de regeringstafel

Kamervoorzitter René van der Linden sprak een kort woord van waardering tot de vertrekkende Leden en prees hun verdiensten voor de Eerste Kamer. Hij stelde vast dat Senator Rosenthal tijdens zijn elf jaar durend lidmaatschap van de Eerste Kamer alle aspecten van het buitenlands beleid van Nederland op de voet heeft kunnen volgen en beoordelen. 'Een betere vorming kan een aankomend minister van Buitenlandse Zaken zich nauwelijks wensen. In die zin wekt jouw aanstaande benoeming op deze post geen verwondering', aldus Van der Linden.

Over CDA-Kamerlid Hillen merkte Van der Linden op dat deze zich in het eerdaags te beëdigen kabinet mag toeleggen op het beleidsterrein van Defensie, waarmee hij ook in de Eerste Kamer zeer vertrouwd was. 'Hoe spijtig je jouw eigen vertrek uit de Kamer ook noemt, wij verheugen ons op jouw geregelde verschijning alhier, zij het in een positie achter de regeringstafel.'

Kwaliteit instituut

De Kamervoorzitter stelde vast dat bij deze formatie - evenals bij de vorige kabinetsformatie - twee senatoren door de kabinetsformateur zijn uitgenodigd om deel uit te maken van 's lands regering. 'Dit mag ons stemmen met trots en tevredenheid. Het zegt zonder twijfel iets over de capaciteiten van onze Leden, maar naar mijn opvatting ook iets over de kwaliteit van de Eerste Kamer als instituut', aldus Van der Linden.

Tot besluit wenste Kamervoorzitter Van der Linden de vertrekkende Leden Rosenthal en Hillen veel succes toe bij het oppakken van hun nieuwe taken in de regering; een wens die door de gehele Kamer met tromgeroffel werd ondersteund.

Sociale media menu


Deel dit item:
Vertrek van de Kamerleden Rosentaal (VVD) en Hillen (CDA)
Vertrek van de Kamerleden Rosentaal (VVD) en Hillen (CDA) i.v.m. aanstaande benoeming tot Minister