Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korting partnertoeslag AOW gaat per 1 januari 2011 niet door21 december 2010

Het plan van de regering om per 1 januari 2011 te korten op de toeslag op grond van de AOW voor de partner die jonger is dan 65 jaar gaat niet door. Het voorstel stuitte op zoveel verzet in de Eerste Kamer dat het daar bij een stemming verworpen zou worden. Op voorstel van CDA-woordvoerder Vedder-Wubben gaat minister Kamp van SZW na of het mogelijk is het voorstel zo aan te passen dat de korting op zijn vroegst op 1 juli 2011 ingaat en dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer 30.000 euro worden ontzien. Ook in het regeringsvoorstel zouden lagere inkomens worden ontzien, maar dan vanaf een grens van 110% van het wettelijk minimumloon (ongeveer 20.000 euro).

Minister Kamp heeft het regeringsvoorstel in twee termijnen verdedigd. Het leek hem logisch dat het voorstel een meerderheid zou halen in de senaat, mede omdat het nog is voorbereid door het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. Maar de fracties van PvdA en ChristenUnie in de Eerste Kamer lieten weten zich niet aan het voorstel gebonden te voelen.

De opmerking van minister Kamp dat het inkomensverlies als gevolg van de korting kan worden opgevangen als de partner veertien dagen een betaalde baan neemt was alle fracties in de Eerste Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. Woordvoerder Kuiper van de ChristenUnie noemde het voorstel 'een overvalbezuiniging' en meldde dat zijn fractie en de fractie van de SGP zwaarwegende bezwaren hadden. Ook de VVD-fractie wilde uitstel van de invoering.

Het regeringsvoorstel over de partnertoeslag in de AOW zou aan het slot van de laatste vergaderdag van de senaat in stemming komen, maar voordien vroeg de woordvoerder van de CDA-fractie om een derde termijn. Daarin stelde senator Vedder-Wubben dat een nieuw voorstel met een latere ingangsdatum en een grotere groep AOW'ers die worden ontzien wellicht wel op een meerderheid in de Eerste Kamer zouden kunnen rekenen.

Minister Kamp kondigde aan dat hij in januari 2011 met een brief naar de Kamers komt om de mogelijkheden aan te geven. Hij zei ook dat hij vasthoudt aan de bezuinigingen die met het voorstel zijn gemoeid: oplopend tot 118 miljoen euro in 2014. Hij zou het kortingspercentage desnoods opvoeren van 8% naar 10% van de toeslag.

Sociale media menu


Deel dit item: