Prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)

Roel Kuiper (1962) is sinds 12 juni 2007 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 7 juni 2011 fractievoorzitter.

Hij is bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam.

De heer Kuiper was voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC).


Personalia

 • geboren te Mariënberg; gem. Hardenberg, 5 april 1962  
 • gehuwd te Amsterdam, 7 november 1985  

kinderen

 • 2 dochters en 2 zoons  

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland  

levensbeschouwing

 • Gereformeerd (vrijgemaakt)  

Opleidingen

 • filosofie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1994 tot 1998  
 • geschiedenis: nieuwe geschiedenis, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1986  
 • v.w.o. Prot.Chr. "Greydanus College" te Zwolle, van 1980 tot 1981  
 • h.a.v.o. Prot.Chr. "Greydanus College" te Zwolle, van 1974 tot 1980  

Promotie

 • geschiedenis Vrije Universiteit te Amsterdam, 11 mei 1992  

Loopbaan

 • buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’, Theologische Universiteit Kampen  
 • interim-directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, vanaf 1 februari 2007  
 • docent politieke en sociale filosofie, faculteit der wijsbegeerte, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 2003 tot 2007  
 • gastdocent Dordt College, Sioux City (Iowa, V.S.), van januari 2003 tot juli 2003  
 • lector samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, van 2002 tot 2010  
 • lector samenlevingsvraagstukken, Christelijke Hogeschool Ede, van 2002 tot 2006  
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1998; vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte  
 • directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, van 1 september 2000 tot december 2002  
 • directeur Marnix van Sint Aldegonde Stichting, wetenschappelijk bureau van de RPF, van 1995 tot 1 september 2000  
 • directeur Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte te Utrecht, van 1991 tot 1995  
 • docent geschiedenis M.O.-lerarenopleiding, Evangelische Hogeschool te Amersfoort, van 1987 tot 1990  

Nevenfuncties

huidige

 • voorzitter Stichting ‘Good Luck’ Amsterdam  
 • bestuurslid Pro Religione et Libertate  
 • voorzitter stichting "Good Luck" (gemeenschapshuizen in Amsterdam)  
 • lid Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia, vanaf 1 november 2006  
 • lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek, vanaf 2002  
 • mede-oprichter Platform Zorg voor Leven, vanaf 1999 lid bestuur  
 • lid evangelische Forschungsakademie, Berlijn  

vorige

 • voorzitter ForumC, forum voor geloof, wetenschap en samenleving (voorheen Sensor), van 2009 tot 1 oktober 2011  
 • lid bestuur stichting "De Rozelaar", van 2007 tot 2008  
 • lid Nationale Conventie, van 1 januari 2006 tot 1 november 2006  
 • lid Minsk-commissie Gereformeerde Kerk, vanaf 2005  
 • voorzitter Internationaal Symposium Reformatorische Wijsbegeerte, vanaf 1 november 2005  
 • voorzitter van Sensor, van 2003 tot 2009  
 • lid bestuur ZOA Vluchtelingenzorg, van 1 september 1999 tot 1 september 2007  
 • lid bestuur Prinsjesdagontbijt, van 1999 tot 1 september 2006  
 • lid bestuur Institute for Multiparty Democracy, van 1999 tot 2002  
 • lid bestuur Stichting Nieuwe Zuid-Afrika, van 1995 tot 1999  
 • docent lerarenopleiding, van 1991 tot 1995  
 • voorzitter Vereniging van Christen-Historici, van 1989 tot 1997  

Partijpolitieke functies

vorige

 • voorzitter RPF kiesvereniging IJsselstein, van 1992 tot 1994  
 • medewerker RPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1988 tot 1989  

Publicaties

 • diverse wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan bundels  
 • "De overheid als bondgenoot". In: Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid / Rien Fraanje en Jos van der Knaap (2010)  
 • "Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving " (2009)  
 • "Frisse lucht. De ChristenUnie en het kabinetsbeleid" (2007)  
 • "Dienstbare Overheid. Christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid" (2003)  
 • "Tolereren of bekeren: naar een christelijke visie op verdraagzaamheid" (2001)  
 • "'Tot een voorbeeld zult gij blijven': mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876" (2001)  
 • "Dienstbare samenleving: basiswaarde van de christelijke politiek" (2001)  
 • "Op zoek naar de samenleving: over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid" (inaugurele rede, 1999)  
 • "Op het breukvlak van twee millennia" (1999)  
 • "Reformatorische partijvisie: de RPF als christelijke politieke partij" (1996)  
 • "Uitzien naar de zin: inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing" (1996)  
 • "Herenmuiterij: vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging, 1871-1894" (1994)  
 • "Zelfbeeld en wereldbeeld: antirevolutionairen en het buitenland 1848-1905" (dissertatie, 1992)  

Anciënniteit

3782 dagen
(12 juni 2007 tot heden)