Eerste Kamer wil snel informatie over vermindering tactische kernwapensDe Eerste Kamer wil van de regering op zo kort mogelijke termijn weten wat zij zich voorneemt te doen om tot terugdringing van tactische kernwapens te komen. Deze wens uitte de senaat dinsdag 22 februari door met algemene stemmen een motie (EK 32.500 V / 32.500 X, H) aan te nemen die tijdens een beleidsdebat over de strategie van de NAVO was ingediend door PvdA-senator Van Driel.

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken verklaarde tijdens dit debat op 15 februari tegenover de Eerste Kamer dat hij de motie ziet als een ondersteuning van het regeringsbeleid. Met dien verstande, aldus Rosenthal, dat het kabinet er van uitgaat dat er eerst een overeenkomst tussen de VS en Rusland moet zijn over de terugdringing van het aantal kernwapens.

De motie, die op 15 februari werd ingediend door de PvdA, werd mede gesteund door de fracties van de VVD, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Bij de stemming op dinsdag 22 februari bleek de gehele Eerste Kamer zich achter de motie te kunnen scharen.

Op verzoek van senator Böhler van GroenLinks beloofde minister Rosenthal eerder bij het debat dat hij de inhoud van de motie onder de aandacht zal brengen van de Amerikaanse regering.


Deel dit item: