Minister voor Europese Zaken van Turkije Egemen Bağış bezoekt Eerste Kamer8 april 2011

De minister voor Europese Zaken van Turkije, de heer Egemen Bağiş, bracht op vrijdag 8 april een officieel bezoek aan Den Haag. Als gast van de Eerste Kamer voerde de heer Bağiş, tevens hoofdonderhandelaar voor toetreding van Turkije tot de EU, een gesprek met een delegatie uit de Eerste Kamer onder leiding van Kamervoorzitter René van der Linden. Hoofdonderwerpen van gesprek waren de stand van zaken in de toetredingsonderhandelingen en de bilaterale betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

Meer afbeeldingen

In het gesprek benadrukte de Voorzitter van de Eerste Kamer te willen bijdragen aan een constructief klimaat voor de toetredingsonderhandelingen, gebaseerd op feitelijke analyses van de ontwikkelingen in Turkije. Turkije is een kandidaat-lid van de Europese Unie. In 2005 zijn de toetredingsonderhandelingen met het land gestart. Turkije heeft in de afgelopen jaren reeds een aanzienlijk aantal politieke en economische hervormingen doorgevoerd. Een belangrijke stap werd gezet in 2010 met een grondwetswijziging, die tevens in een referendum aan de Turkse bevolking werd voorgelegd.

De Kamervoorzitter besprak met de heer Bağiş de publieke opinie in Turkije en in de lidstaten van de EU over toetreding van Turkije. Met betrekking tot de voor toetreding noodzakelijke hervormingen bracht senator Russell ook de godsdienstvrijheid in Turkije ter sprake. Tevens werd gesproken over vraagstukken als migratie en visumverplichtingen. Daarnaast werd van gedachten gewisseld over de strategische en geopolitieke ligging van Turkije tussen het Europese en Aziatische continent. Minister Bağiş onderstreepte daarbij het belang dat Turkije hecht aan stabiliteit in de regio en goede relaties met de buurlanden. Mede dankzij intensieve handelsrelaties met landen in de regio kende Turkije een sterke economische groei.

Niet in de laatste plaats werden de nauwe bilaterale relaties tussen Nederland en Turkije besproken. Nederland heeft een lange diplomatieke traditie en handelsrelatie met Turkije. In 2012 zullen Turkije en Nederland 400 jaar diplomatieke betrekkingen vieren.


Deel dit item:
Vooruit
Terug