Senator Strik neemt deel aan inspectie op LampedusaEen delegatie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) brengt op 23 en 24 mei een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa om ter plaatse te onderzoeken of de behandeling van bootvluchtelingen in overeenstemming is met beginselen van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en internationale  conventies voor hulp aan opvarenden in nood.

De interparlementaire assemblee geeft met deze verkenning ter plaatse gevolg aan een motie die het Eerste Kamerlid Tineke Strik op 16 mei heeft ingediend na de hongerdood van 61 bootvluchtelingen, die op zee tussen Libië en Italië in nood waren geraakt. Senator Strik maakt deel uit van de delegatie die eind mei ter plaatse een onderzoek instelt naar de behandeling van de illegale vluchtelingen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar de Europese Unie wagen. De leden van de delegatie voeren op Lampedusa gesprekken met plaatselijke autoriteiten, vluchtelingenorganisaties en maritieme eenheden die de kust bewaken.

In de motie die senator Strik als Nederlands gedelegeerde naar PACE heeft ingediend wordt gerefereerd aan berichten van waarnemers die melden dat diverse eenheden van maritieme organisaties en de Italiaanse kustwacht geen hulp hebben geboden aan de vluchtelingen nadat hun boot door brandstofgebrek stuurloos raakte. Een dergelijke handelwijze zou in strijd zijn met humanitaire beginselen en het mensenrecht. De motie is mede ondertekend door de senatoren Franken (CDA) en Kox (SP), die eveneens namens het Nederlandse parlement zijn gedelegeerd naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

De bevindingen van de delegatie van vijf parlementariërs uit verschillende Europese landen worden eind juni besproken in een zitting van PACE over de problematiek van vluchtelingen, grensbewaking en mensenrechten.


Deel dit item: