Verkiezing Eerste Kamer op maandag 23 mei 2011Op maandag 23 mei 2011 kiezen 566 leden van de Provinciale Staten in de twaalf provincies van ons land een nieuwe Eerste Kamer. De stemmingen vinden gelijktijdig plaats om 15.00 uur op de provinciehuizen. De statenleden kunnen kiezen uit in totaal 246 kandidaten die zijn voorgedragen door dertien partijen. De Eerste Kamer telt 75 volksvertegenwoordigers.

In de loop van maandagmiddag maken de statengriffiers van de twaalf provincies bekend hoe de statenleden in hun provincie hebben gestemd. Op basis van een rekenmodel kan vervolgens de landelijke uitslag worden berekend, en daarmee ook de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer worden vastgesteld.

De officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen wordt bekendgemaakt op woensdag 25 mei om 16.00 uur. Dit gebeurt door de Kiesraad tijdens een openbare zitting in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Omdat de wettelijk vastgestelde rekenmethode die geldt voor deze verkiezingen ook wordt toegepast door politieke partijen en de media, zal reeds maandagmiddag een informele verkiezingsuitslag bekend worden.

De NOS zal in een TV uitzending op Nederland 1 vanaf drie uur 's middags verslag doen van de verkiezingen op de provinciehuizen. De NOS verwacht omstreeks 16.30 uur de niet-officiële uitslag te kunnen melden, en daarmee ook de zetelverdeling tussen de verschillende fracties in de Eerste Kamer in haar nieuwe samenstelling te kunnen weergeven. Op basis van deze niet-officiële uitslag zullen vertegenwoordigers van politieke partijen en toekomstige senatoren hun reactie geven in een uitzending van de NOS, die deels rechtstreeks vanuit de Eerste Kamer wordt verzorgd.

De installatie van de nieuw gekozen Eerste Kamer vindt plaats op dinsdag 7 juni om 13.30 uur. De Eerste Kamer in haar huidige samenstelling komt op dinsdag 31 mei voor het laatst bijeen.


Deel dit item: