Eerste Kamer accepteert reparatiewet ID-kaartDe Eerste Kamer heeft dinsdag 11 oktober de reparatiewet voor de ID-kaart (33.011) met een stemverhouding van 38 voor en 37 tegen aangenomen. Niet alleen de regeringsfracties van VVD en CDA stemden voor, maar ook de fractie van gedoogpartner PVV en de eenmansfractie van SGP-senator Holdijk. De laatste deed dit na een concrete toezegging van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de regering in een later stadium over de ID-kaart een fundamentele gedachtewisseling zal voeren met de Eerste Kamer.

Dit zal gebeuren aan de hand van een wijziging van de Paspoortwet, die in het eerste half jaar van 2012 bij de Tweede Kamer moet zijn ingediend. Deze termijn was als voorwaarde gesteld door senator Holdijk. Daartoe uitgedaagd door zijn collega's Vliegenthart van de SP en Thom de Graaf van D66 ontkende Holdijk dat hij voorafgaand aan het debat afspraken zou hebben gemaakt met minister Donner.

Minister Donner diende de reparatiewet in bij het parlement in reactie op een uitspraak van de Hoge Raad. Deze kwam op 9 september tot de uitspraak dat de overheid geen wettelijke grondslag heeft voor het heffen van leges voor de ID-kaart. Vanaf dat moment konden burgers de ID-kaart kosteloos aanvragen bij gemeenten. Van deze mogelijkheid werd op grote schaal gebruik gemaakt. Volgens minister Donner steeg het aantal aanvragen van gemiddeld 5.000 per dag naar 12.000. De kosten voor de overheid stegen hierdoor naar 800.000 euro per dag. Drie weken na het arrest van de Hoge Raad presenteerde minister Donner de reparatiewet op grond waarvan gemeenten vanaf 22 september weer belasting mochten heffen voor het verstrekken van een ID-kaart. Deze bepaling wordt in het wetsvoorstel met terugwerkende kracht geëffectueerd.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op dinsdag 11 oktober stuitte zowel de terugwerkende kracht van de reparatiewet tot 22 september als de nieuw ontworpen wettelijke grondslag op bezwaren van oppositiepartijen en aanvankelijk ook van de SGP. Woordvoerder Holdijk van deze fractie omschreef de reparatiewet van minister Donner als "niet het goede voorstel, en niet op het goede moment."


Deel dit item: