Kamer overlegt met deskundigen over MensenrechtenhofDe leden van de Eerste Kamer bereiden zich voor op een beleidsdebat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de eventuele toetreding van de EU tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Hiertoe voerden zij op dinsdag 7 februari een gesprek met een aantal vooraanstaande deskundigen op dit gebied, zowel uit de praktijk van de rechtspraak als de wetenschap. De deskundigen waren de heer Corstens, President van de Hoge Raad, mevrouw Thomassen van de commissie mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en oud-rechter bij het EHRM, de heer Zwart hoogleraar Rechten van de Mens in Utrecht, en de heer Lawson, hoogleraar Europees Recht in Leiden.

In het gesprek, waarvan het verslag binnenkort als openbaar Kamerstuk zal worden gepubliceerd, kwam de zakenlast van het Hof in Straatsburg aan de orde, maar ook meer politieke vraagstukken met betrekking tot het functioneren van het Hof. Diverse mogelijkheden voor het verminderen van de zaaklast werden bediscussieerd. De meer politieke kwesties betroffen onder andere de toegang tot het Hof, de aard van de zaken die aan het Hof worden voorgelegd, de verhouding tussen de rechtspraak door het Hof en die in de lidstaten, de vraag in hoeverre de rechtsordes in de lidstaten conform EVRM zijn, alsook de rol van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Het debat in de Eerste Kamer over deze onderwerpen vindt op 13 maart 2012 plaats en zal gevoerd worden met de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   

Zie ook de themapagina over de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)


Deel dit item: