Eerste Kamer stemt voor wijziging GrondwetDe Eerste Kamer wil dat in de Grondwet komt te staan dat iedere burger recht heeft op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Ook wil de Eerste Kamer dat in de Grondwet wordt vastgelegd dat Nederland een democratische rechtsstaat is.

Twee moties (EK 31.570, B / EK 31.570, C) met die strekking van de senatoren Lokin-Sassen (CDA) en Engels (D66) zijn vandaag bij de stemmingen aangenomen. De VVD, het CDA en de SGP stemden tegen de motie Engels.

De moties waren op 7 februari jl. ingediend bij het beleidsdebat over het advies van de Staatscommissie Grondwet en de kabinetsreactie daarop. De Staatscommissie werd in 2009 ingesteld met als doel de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet over bijvoorbeeld de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers, de grondrechten in het digitale tijdperk en de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde.


Deel dit item: