Kamer overweegt debat over convenant ritueel slachten op 12 juni 201223 mei 2012

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft naar aanleiding van besluitvorming in de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie per brief laten weten dat hij de Eerste Kamer op 5 juni aanstaande zal voorstellen op dinsdag 12 juni 2012 met de staatssecretaris een plenair debat te voeren over de stand van zaken met betrekking tot het in december jl. toegezegde convenant.

De staatssecretaris heeft de Kamer aanvankelijk per brief van 20 december 2011 laten weten een periode van drie maanden uit te willen trekken voor het opstellen van een convenant. Later is die periode enkele malen opgeschoven.

De commissie voor ELI heeft op 22 mei geconstateerd dat de staatssecretaris geen gevolg heeft gegeven aan haar verzoek de Eerste Kamer uiterlijk 18 mei 2012 het in december jl. toegezegde convenant toe te sturen, dan wel - indien zulks niet mogelijk zou zijn - de Kamer alle op dat moment beschikbare informatie over het convenant te doen toekomen.

Naar aanleiding van de brief van 16 mei 2012 van staatssecretaris Bleker, waarin de toezending van het convenant opnieuw wordt uitgesteld en de staatssecretaris aangeeft er naar te streven het convenant begin juni aan de Eerste Kamer te doen toekomen, besloot de commissie de staatssecretaris te laten weten dat zij uiterlijk 5 juni 2012 het convenant - dan wel alle op dat moment daarover beschikbare informatie - wenst te ontvangen.

Tevens besloot de commissie de Kamer voor te stellen op 12 juni 2012 plenair met de staatssecretaris te beraadslagen over de stand van zaken met betrekking tot het toegezegde convenant.


  • zie voor meer informatie

Sociale media menu


Deel dit item: