Verzoek Verenigde Vergadering over ESM-wetsvoorstellen afgewezenDe Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf, heeft het verzoek van elf leden van de Staten-Generaal uit de fracties van de PVV om een Verenigde Vergadering te beleggen over de behandeling van een voorstel tot uitstel van de behandeling van drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), afgewezen.

De Verenigde Vergadering kan volgens de Grondwet alleen wetsvoorstellen behandelen die de Grondwet uitdrukkelijk noemt, bijvoorbeeld toestemming voor een koninklijk huwelijk, benoeming van een regent of het in oorlog verklaren van het Koninkrijk. De Verenigde Vergadering heeft geen grondwettelijke bevoegdheid ten aanzien van deze wetsvoorstellen die betrekking hebben op het ESM. Dit zijn wetsvoorstellen die volgens de Grondwet eerst door Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer moeten worden behandeld. Geen van beide Kamers heeft ook aanleiding gezien de wetsvoorstellen controversieel te verklaren in het licht van de demissionaire status van het kabinet.

De ESM wetsvoorstellen zijn op 24 mei 2012 na hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aangenomen. In de Eerste Kamer heeft de vaste commissie voor Financiën onlangs het voorbereidend onderzoek uitgevoerd.


Deel dit item: