Voorzitter Europese Commissie houdt jaarlijkse State of the UnionOp 12 september 2012 sprak de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, het Europese Parlement toe in zijn derde 'Staat van de UniePDF-document'-toespraak. In deze jaarlijks terugkerende toespraak ontvouwde de Commissievoorzitter de hoofdlijnen van het beleid van de Europese Commissie voor het komend jaar.

Barroso maakte in zijn toespraak bekend dat de Europese Commissie een blauwdruk zal presenteren voor een hechte economische en monetaire unie. Volgens hem moeten deze initiatieven evenals de bestaande voorstellen - inzake kapitaalvereisten voor banken, depositoverzekeringen en afwikkelingen van banken - door het Europees Parlement en de Raad als prioriteit worden behandeld.

Later op deze dag werd een routekaart naar een bankenunie gepresenteerd door de Europese Commissie. Deze routekaart werd vergezeld door een tweetal voorstellen voor een gemeenschappelijk toezichtmechanisme (SSM) voor banken in de Eurozone. Een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en een voorstel voor een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. De commissie Financiën van de Eerste Kamer zal deze voorstellen van de Europese Commissie in een komende commissievergadering bespreken.

Barroso maakte zich sterk voor het verbeteren van het investeringsklimaat en het bevorderen van de ondernemingsgeest in de EU. Ook stelde hij dat EU er alles aan moet doen om een einde te maken aan de werkeloosheid waarmee miljoenen burgers nu te maken hebben. Hij noemde sociale-investeringsmaatregelen en het vereenvoudigen van vrij verkeer van werknemers als voorbeelden van maatregelen die in het werkprogramma van de EU zouden kunnen worden opgenomen.

Over democratische verantwoording in de EU merkte Barosso op dat burgers er van moeten worden doordrongen dat de EU hun project is, niet dat van een politieke of economische elite. Om dit te bewerkstelligen zal de Europese Commissie samen met het Europees Parlement zich beraden op passende maatregelen voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Barosso concludeerde zijn toespraak met de stelling dat Europese samenlevingen tot de meest beschaafde samenlevingen van de wereld behoren. Vroegere generaties hebben moeilijkere obstakels als dictaturen overwonnen en het is aan de generatie nu om de Europese Unie klaar te maken voor de uitdagingen van globalisering. 


Deel dit item: