Beëdiging Eerste Kamerlid BruijnIn de plenaire vergadering van dinsdag 6 november 2012 is de heer J.A. Bruijn beëdigd en geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Na de beëdiging heeft de heer Bruijn de presentielijst getekend en ontving hij gelukswensen van zijn mede-senatoren.


Deel dit item: