Senaat behandelt rapport verzelfstandiging overheidsdienstenDe Eerste Kamer behandelt dinsdag 13 november het rapport dat een commissie uit de Senaat heeft gemaakt over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen decennia.

Het rapport gaat over de rol van het parlement - Eerste Kamer èn Tweede Kamer - in de besluitvorming en over de effecten van verzelfstandiging voor burgers.

De commissie heeft vier grote verzelfstandigingoperaties diepgaand onderzocht: post en telefonie, de NS, de re-integratiesector en de energiesector. Voorzitter Roel Kuiper: "Die verzelfstandigingen zijn destijds uitputtend in het parlement aan de orde geweest. Ze hebben veel stof doen opwaaien en doen dat nu soms nog, bijvoorbeeld bij de dienstverlening op het spoor en van de post."

De commissie heeft achttien aanbevelingen opgesteld. Die richten zich deels op de rol van het parlement. Volgens de commissie moet het parlement zijn informatiepositie versterken en daarmee de eigen controlerende rol. Verder stelt de commissie dat verbindingen tussen overheid, uitvoerende diensten en burgers verbeterd moeten worden om het vertrouwen van burgers in het handelen van de overheid te vergroten.

Aanvankelijk was er een breed politiek en maatschappelijk draagvlak voor verzelfstandiging van overheidsdiensten, zo constateert de commissie. Dat gold met name het bedrijfsmatiger werken en de veronderstelde voordelen van marktwerking. Nadien kwam een kentering. Kuiper: "Vanaf 2000 is iedereen kritischer geworden, omdat resultaten soms uitbleven en de burger grotere afstand voelde. Het SCP bevestigt dat ook: 41 procent van de Nederlanders vindt privatisering en verzelfstandiging nu schadelijk voor publieke belangen." De commissie adviseert daarom ook om de gevolgen waar nodig tegen het licht te houden en de situatie dan te heroverwegen.

De Eerste Kamer geeft in het debat een oordeel over het rapport en de achttien aanbevelingen. Daarna zal het kabinet naar verwachting om een reactie gevraagd worden. Het rapport is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.


Deel dit item: