Pelsdierhouderij in Nederland verbodenDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Gerven en Recourt kreeg in de Eerste Kamer de steun van de fracties van PVV, PvdA (met uitzondering van één lid), ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS; tegen stemden VVD, CDA, SGP en PvdA-senator Linthorst. Het voorstel bevat een verbod op het houden en doden van dieren ter verkrijging van hun pels. Twee wijzigingsvoorstellen op het oorspronkelijke wetsvoorstel werden dinsdag ook aanvaard in de Eerste Kamer. Het eerste gaat over een overgangstermijn tot 2024, het tweede over flankerend beleid voor de pelsdierhouders. De nertsenhouderij in Nederland omvat circa 160 bedrijven en heeft een omzet van 130 miljoen euro per jaar.


Deel dit item: