Mondeling overleg Eerste Kamer met minister Schippers over zorgbezuinigingen Caribisch NederlandDe Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft met minister Schippers van VWS gesproken over de bezuinigingen op de zorgkosten voor inwoners van de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire (Caribisch Nederland). Vanaf 1 januari 2013 zou op het verzekerde pakket voor tandartszorg en fysiotherapie bezuinigd worden. Schippers heeft, voorafgaand aan het gesprek met de Eerste Kamer, een brief gestuurd waarin zij aankondigt de ingangsdatum van de bezuinigingen te verschuiven naar 1 juli 2013, maar wel vast te houden aan de maatregelen. De commissie heeft bij de minister aangedrongen om in overleg met de bestuurders van de eilanden nog eens goed te kijken naar de omvang en eventuele alternatieve vormen van bezuinigingen om te komen tot een vermindering van de kosten voor de gezondheidszorg voor Caribisch Nederland.

De Eerste Kamercommissie heeft onlangs een tiendaags werkbezoek gebracht aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op de eilanden van Caribisch Nederland werd grote zorg uitgesproken over de omvang en de keuzes bij de op handen zijnde bezuinigingen op de zorgaanspraken en met name de snelle ingangsdatum: het uiteindelijke besluit werd op 21 december 2012 bekend en ging op 1 januari 2013 in. De bezuinigingen treffen met name tandheelkundige zorg en fysiotherapie. De Eerste Kamercommissie zegde toe de zorgen bij de minister van VWS aan de orde te zullen stellen.

De commissie was ongelukkig met de late aankondiging van de verkleining van het pakket en de snelle ingangsdatum. Ook betwijfelde de commissie of voldoende met de eilanden is overlegd en gekeken naar alternatieven. De commissie vroeg zich ook af in hoeverre de overschrijdingen eenmalig zijn (bijvoorbeeld door de ongunstige dollarkoers) of structureel. Diverse commissieleden uitten hun zorg dat basisvoorzieningen als tandartszorg en fysiotherapie geheel of nagenoeg geheel zullen verdwijnen van de betreffende eilanden. Ook werd erop gewezen dat de zorgkosten per hoofd van de bevolking in Caribisch Nederland relatief laag zijn ten opzichte van het Europese deel van Nederland, terwijl vanwege de lagere levenstandaard extra kosten voor zorg extra zwaar doorwerken in Caribisch Nederland. Ook brachten de leden naar voren dat er door het ontbreken van een aanbieder feitelijk geen mogelijkheid bestaat tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.

Minister Schippers verdedigde de bezuinigingen door te wijzen op de stijgende zorgkosten in Caribisch Nederland. Die lopen op van 60 naar bijna 100 miljoen euro. Ingrijpen is nodig, maar volgens haar zullen de opbrengsten van de bezuinigingen in belangrijke mate weer ten goede komen aan de eilanden. Bezuinigingen zijn volgens de minister ook onvermijdelijk omdat in het Europese deel van Nederland ook op het zorgpakket bezuinigd wordt. Schippers verwacht weinig van eventuele alternatieve bezuinigingsmaatregelen.

De commissie bespreekt de uitkomst van het overleg volgende week dinsdag.


Deel dit item: