Expertbijeenkomst Eerste Kamer over privatisering en verzelfstandiging overheidsdienstenDe commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer houdt maandag 24 juni een expertbijeenkomst ter voorbereiding op het debat met het kabinet over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. In de bijeenkomst staan drie thema's centraal: het wegen van publieke belangen, het inrichten en functioneren van de Rijksdienst en versterken van de parlementaire besluitvorming.

De volgende deskundigen hebben hun medewerking aan de bijeenkomst toegezegd: Marc Chavannes (journalist NRC en publicist), Helen Stout (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), Peter van der Meij (advocatenkantoor Nauta Dutilh), Arnoud Boot (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Jouke de Vries (hoogleraar Universiteit Leiden), Monique Leyenaar (Raad voor het Openbaar Bestuur) en Gerard de Vries (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

De expertbijeenkomst staat in het teken van de kabinetsreactie op het rapport 'Verbinding verbroken?' van de parlementaire onderzoekscommissie (POC) van de Eerste Kamer en de aanbevelingen in dat rapport. Dit rapport is op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter. De kabinetsreactie is op 25 maart 2013 uitgebracht. De bijeenkomst, die van 13.00 tot 17.00 uur duurt, is primair bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden ter voorbereiding op de verdere parlementaire behandeling van rapport en kabinetsreactie in beide Kamers.

Belangstellenden hebben de mogelijkheid de bijeenkomst bij te wonen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

Zie ook:Deel dit item: