Kamervoorzitter bij conferentie Europese Senaatsvoorzitters in LondenDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, neemt in Londen deel aan de jaarlijkse conferentie van Europese Senaatsvoorzitters (AES). Gastvrouw is de Lord Speaker van het Britse Hogerhuis, Baroness Francis D'Souza. De thema's waar de Senaatsvoorzitters zich dit jaar over buigen, zijn de verhoudingen tussen hogerhuizen en lagerhuizen in de parlementen, en het gebruik van sociale media in de Senaten.

Voorzitter Eerste Kamer bij AES in Londen
Grotere versie foto

Verhouding hogerhuis/lagerhuis

In zijn bijdrage aan de discussie over het eerste onderwerp legde de Nederlandse Kamervoorzitter uit dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel in de laatste fase beoordeelt. Kamerleden hebben niet het recht een wetsvoorstel te amenderen. Zij kunnen het slechts aanvaarden of verwerpen. 'We scrutinize the bill for practicality, legality and enforceability. We reflect on the bigger picture, the relationships to other laws and the overall social context'.

De Nederlandse Grondwet verplicht Eerste Kamerleden geenszins zich minder politiek te gedragen dan Tweede Kamerleden. Niettemin is dat de historische praktijk. De legitimiteit van de Eerste Kamer berust op een andere politieke identiteit dan die van de Tweede Kamer. 'Especially in the Netherlands, where the Senate is an indirectly elected body, legitimacy can only come from clear added value and obvious societal relevance', aldus de Kamervoorzitter.

Toespraak Voorzitter Eerste KamerPDF-document 

Sociale media

Wat betreft de sociale media zei Fred de Graaf dat deze ertoe kunnen bijdragen de kloof tussen burgers en politiek te overbruggen. De communicatie is locaal en mondiaal gemakkelijker dan ooit tevoren. Hij wees ook op een gevaar: de discussies die parlementariërs voor, tijdens en na de parlementaire debatten in oneliners en steekwoorden via de sociale media voeren, kunnen de diepgang van het debat schaden. Regels van etiquette en protocol zijn op de discussie via de sociale media niet van toepassing. 

Toespraak Voorzitter Eerste KamerPDF-document


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Voorzitter Eerste Kamer bij AES in Londen
Afbeelding 1 - Voorzitter Eerste Kamer bij AES in Londen