Voorzitter Eerste Kamer voornemens zijn functie neer te leggenDe Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Fred de Graaf, heeft geconstateerd dat de discussie over de door hem gevolgde werkwijze bij de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van de Koning op 30 april ook na zijn brief van 12 juni jl. voortduurt. Daarmee is zijn integriteit in het geding. Hij is daarom voornemens de Eerste Kamer in haar eerstvolgende vergadering, op dinsdag 18 juni, mee te delen dat hij zijn voorzitterschap neerlegt.


Deel dit item: