Staten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in gesprek met Eerste KamerDelegaties van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben woensdag 30 oktober in de Eerste Kamer gediscussieerd met een vertegenwoordiging van Eerste Kamerleden over actuele thema's. Onderwerpen waren de Wet op de Jeugdzorg en het plan van het kabinet om deze drie provincies samen te laten gaan. De ontmoeting was onderdeel van regelmatig terugkerende bezoeken van provincies aan de Eerste Kamer.  

Grotere versie foto

Over de beoogde fusie van de drie provincies hielden Jan de Reus, fractievoorzitter VVD uit Flevoland en vice-voorzitter van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Rob Meerhof (PvdA), een inleiding. Coreferent was het Eerste Kamerlid Joyce Sylvester (PvdA). Daarna volgde er een discussie.

Over de nieuwe Wet op de Jeugdzorg hield het Utrechtse Statenlid Jacqueline Versteeg (D66) een inleiding. Coreferent was het Eerste Kamerlid Nanneke Quik-Schuijt (SP). Ook hierna vond een discussie plaats.

Het bezoek van de Staten van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland was het vierde in een nieuwe reeks van provinciebezoeken. Op initiatief van de Eerste Kamer zijn in de vorige Kamerperiode alle provincies uitgenodigd om in en met de Senaat te discussiëren over diverse onderwerpen. De Senaat besloot in de Kamerperiode 2011–2015 alle provincies opnieuw uit te nodigen. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep vergroten.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 10 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.