Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verlagen pensioenopbouwDe Eerste Kamer is dinsdag 27 mei 2014 met één stem meerderheid akkoord gegaan met voorstellen van staatssecretaris Wiebes (Financiën) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) voor onder meer het verlagen van de pensioenopbouw. De fracties van VVD, PvdA, CU, SGP en D66 stemden voor de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610), de fracties van PVV, CDA, SP, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS tegen. Ook ging de Eerste Kamer akkoord met een wijzigingsvoorstel voor die wet: de Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847). De fracties van VVD, PvdA, CU, SGP en D66 stemden voor de novelle, de fracties van PVV, CDA, SP, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen.

Aanvankelijk debatteerde de Eerste Kamer in oktober 2013 over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610) en de Wet pensioenaanvullingsregelingen (33.672). Het opbouwpercentage zou hierin verlaagd worden van 2,25 naar 1,75 procent. De Eerste Kamer heeft toen op verzoek van de staatssecretarissen van Financiën en SZW de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen aangehouden. Vervolgens hebben de staatssecretarissen bij brief van 18 december 2013 (EK 33.610 / 33.672, I) de Eerste Kamer geïnformeerd over het verdere proces in verband met het met D66, ChristenUnie en SGP bereikte pensioenakkoord.

De novelle (33.847) is de uitwerking van die brief en regelt de aanpassing van de opbouw- en premiepercentages (naar 1,875 procent) van het Witteveenkader, de introductie van een spaarfaciliteit voor inkomens boven de aftopping van € 100.000 (netto lijfrente), de versterking van de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) om een pensioen op te bouwen en de invoering van een aantal waarborgen voor een evenwichtige verlaging van de pensioenpremies met ingang van 1 januari 2015.

Op verzoek van senator De Lange (OSF) vond voor de stemming een korte derde termijn van het debat plaats over de pensioenrechten van nabestaanden naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën van 23 mei 2014.

Zie ook:


Deel dit item: