Beneluxparlement: "Gecoördineerde aanpak grensoverschrijdende cybersecurity nodig"Cyberdreigingen stoppen niet bij de landelijke grenzen. Grensoverschrijdende aanpak van gevaren op de digitale snelweg vergt een gecoördineerde aanpak." Dit zei het Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé (VVD) maandag bij de opening van de Benelux-conferentie 'Cybersecurity en de vitale infrastructuur - Aanpak van de Benelux' in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

De Caluwé is tevens voorzitter van de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het Benelux-parlement. Zij ging in haar openingswoord onder meer in op de stand van zaken van het debat in de Benelux. "Er is al heel veel kennis en kunde op het gebied van cybersecurity in de verschillende Beneluxlanden. Door deze krachten te bundelen kunnen we een voortrekkersrol vervullen inzake de internationale aanpak van grensoverschrijdende cyberdreigingen, zowel binnen de Benelux, als ook binnen de EU." Naast De Caluwé nam vanuit het Nederlandse parlement het Eerste Kamerlid André Postema (PvdA) aan de conferentie deel.

De deelnemers hebben besloten op Benelux-niveau een concrete cybersecurity casus verder te laten uitwerken, om knelpunten in de internationale samenwerking te achterhalen en aan te pakken. Hiertoe zal nog deze maand een aanbeveling worden gedaan aan de verantwoordelijke Benelux-ministers. De gezamenlijke aanpak heeft als doel verdere samenwerking op het gebied van cybersecurity binnen de Benelux en daarbuiten te faciliteren.

Op de conferentie voerden de volgende sprekers het woord: Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur The Hague Security Delta; Leo Freriks, city account manager Siemens Nederland; Louis Oosterom, manager business development Bosch en Pascal Steichen, Direction du commerce électronique et de la sécurité informatique , ministerie Economische Zaken van Luxemburg.             

Achtergrond info over het Benelux-parlement:

http://www.benelux-parlement.eu/nl/index.asp


Deel dit item: