Laten voorlezen


Drs. A. Postema (PvdA)foto van Postema, A.

André Postema (1969) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Postema is sinds 12 september 2017 voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en vice-voorzitter van de commissie voor Europese Zaken (EUZA). Hij is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

De heer Postema is sinds 1 november 2014 voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).  Personalia

 • geboren te Groningen, 2 november 1969
 • samenwonend

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

woonplaats

 • Maastricht, Limburg

levensbeschouwing (niet-kerkelijk)

 • Humanist

Opleidingen

 • Economie (doctoraal), Rijksuniversiteit Groningen, van 1991 tot 1995
 • Economie (propedeuse), Rijksuniversiteit Groningen, van 1990 tot 1991
 • Geschiedenis (propedeuse), Rijksuniversiteit Leiden, van 1989 tot 1990
 • VWO, Augustinus College te Groningen, van 1982 tot 1989

post-academisch onderwijs

 • Certified Pension Executive Programma, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2016
 • advanced management program, Harvard Business School te Boston, 2009
 • Comenius leergang, Utrecht, van 2002 tot 2003
 • studieverblijf, New Mexico State University te Las Cruces (USA), van 1993 tot 1994

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vanaf 1 november 2014
 • Vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht vanaf 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014
 • Vice-president Ernst & Young/Capgemini vanaf 1 november 1998 tot 1 oktober 2005
 • Senior manager Nationale Investeringsbank (NIB) vanaf 1 juli 1995 tot 1 november 1998
 • Onderzoekseconoom ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 februari 1995 tot 1 juli 1995

andere activiteiten

 • Lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit vanaf 1 juni 2017
 • Voorzitter Beneluxparlement vanaf januari 2017
 • Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging vanaf 2015
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV vanaf 1 augustus 2014
 • Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans vanaf 2014
 • Lid raad van commissarissen Chemelot Campus BV vanaf 2012 tot 2013
 • Vice-voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie vanaf juni 2011 tot januari 2017
 • Lid raad van commissarissen Maastricht UMC+Holding BV vanaf 2010 tot 2013
 • Lid stuurgroep OP-Zuid vanaf 2009 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Regiobranding Limburg vanaf 2009 tot 2012
 • Lid raad van toezicht Adelante Zorggroep vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter bestuur IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector vanaf 2009 tot 2012
 • Vice-voorzitter universiteitsfonds Limburg vanaf 2009 tot 2011
 • Lid programmacommissie Pieken in de Delta vanaf 2009 tot 2011
 • Lid commissie Sorgdrager inzake bekostiging onderwijskwaliteit vanaf 2008 tot 2008
 • Lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis te Groningen vanaf 2007 tot 2011
 • Voorzitter raad van commissarissen Biomedbooster BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter raad van commissarissen Biopartner Centrum Maastricht BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Zuid-Oost Nederland vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht vanaf 2006 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Leergang Bedrijfskunde Zuid-Limburg vanaf 2006 tot 2011
 • Informateur gemeente Maastricht vanaf 2006 tot 2006
 • Lid raad van commissarissen Wonen boven Winkels NV vanaf 2005 tot 2013
 • Lid algemeen bestuur Stichting SURF vanaf 2005 tot 2010
 • Lid Rekenkamer gemeente Maastricht vanaf 2003 tot 2005

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid adviescommissie Cultuurwetenschappen Open Universiteit vanaf 1 juni 2017
 • Voorzitter Beneluxparlement vanaf januari 2017
 • Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging vanaf 2015
 • Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vanaf 1 november 2014
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV vanaf 1 augustus 2014
 • Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans vanaf 2014

afgesloten

 • Lid raad van commissarissen Chemelot Campus BV vanaf 2012 tot 2013
 • Vice-voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie vanaf juni 2011 tot januari 2017
 • Lid raad van commissarissen Maastricht UMC+Holding BV vanaf 2010 tot 2013
 • Lid stuurgroep OP-Zuid vanaf 2009 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Regiobranding Limburg vanaf 2009 tot 2012
 • Lid raad van toezicht Adelante Zorggroep vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter bestuur IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector vanaf 2009 tot 2012
 • Voorzitter raad van commissarissen Biomedbooster BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter raad van commissarissen Biopartner Centrum Maastricht BV vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Zuid-Oost Nederland vanaf 2006 tot 2013
 • Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht vanaf 2006 tot 2013
 • Vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht vanaf 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014
 • Lid raad van commissarissen Wonen boven Winkels NV vanaf 2005 tot 2013

Partijpolitieke functies

vorige

 • fractievoorzitter PvdA in de gemeenteraad van Maastricht, van 1 april 2002 tot 1 oktober 2005

Publicaties

 • André Postema, ‘Leer van de Benelux, dan kom je verder als EU’, NRC, 20 maart 2017
 • André Postema, ‘Benelux aan kop in Europa van verschillende snelheden’, htttp://opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/1433/Benelux-aan-kop-in-Europa-van-verschillende-snelheden, 13 maart 2017
 • André Postema, ‘Onderwijslust’, in: Buitengewoon Mols: liber amicorum prof.mr. G.P.M.F. Mols (Maastricht 2016)
 • André Postema, 'Onderwijs te belangrijk voor symboolpolitiek', Dagblad De Limburger, 26 april 2016.
 • André Postema, ‘Inspecticide maakt scholen nauwelijks wijzer’, Trouw, 15 december 2015
 • Joris Backer, Menno Knip en André Postema, ‘Niets mis met verplichte roulatie accountantskantoren’, Het Financieele Dagblad, 28 september 2015
 • André Postema, ‘Onderwijs en ondernemers in beweging’, NSKB 32 (2015)
 • André Postema, ‘Dualisme of duelisme? Over fricties met de fractie’, in: Liber Amicorum voor Jacques Costongs (Maastricht 2014).
 • http://www.pvda.nl/berichten/2014/01/Publieke+taak+is+publieke+zaak
 • André Postema, ‘Publieke taak is publieke zaak’, januari 2014
 • André Postema, Maastricht University: a love story. Address delivered on the occasion of Maastricht University’s 38th Dies Natalis, 10 January 2014, Maastricht 2014.
 • André Postema, ‘043, de kracht van netnummer branding’, Lokaal Bestuur, december 2012.
 • André Postema, ‘De trage student is typisch Nederlands’, De Volkskrant, 18 juli 2012
 • André Postema, ‘Boete voor langslapers?’, Dagblad de Limburger, 11 juli 2012.
 • André Postema, ‘Wetenschap niet tegen elke prijs. De Debye-affaire en het morele kompas van Gerard Mols’, UM Magazine, Juni 2012.
 • André Postema, ‘Kies voor open Limburg’, Dagblad de Limburger, 9 februari 2011.
 • André Postema, ‘Academische bedrijfsvoering’, in: Gerard Mols en André Postema (eds), Adieu Jo Ritzen 2003-2011 (Maastricht 2011).
 • André Postema, ‘De zoektocht naar gezond verstand in de zorg’, Seneca Journaal, 9-1 (2010).
 • André Postema, ‘Het nieuwe zorgstelsel heeft geen rem’, Seneca Journaal 8-1 (2009).
 • André Postema, ‘Limburgse brain drain kan met verstand worden gekeerd’, Dagblad de Limburger, 25 november 2008.
 • 'De IB-Groep en de vlucht uit de Hybriditeit' in: dr. T. Brandsen e.a., Meervoudig Bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties (Tilburg 2006).
 • `Trajectmanagement voorkomt brokken', Openbaar Bestuur 9 (2005)
 • 'GVU gezond verzelfstandigd', Openbaar Bestuur 3 (2003)
 • drs. M.J. de Weger, drs. M.C.A.B. Hols, drs. A. Postema en drs. W.L.M. Schotman, 'Vijftig vragen over vraagfinanciering'. VNG, pocketreeks lokaal bestuur (Den Haag 2003)
 • drs. A. Postema en mr. drs. J.P. van der Meij, 'De verzelfstandiging van het GVB', Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam - WRA Essays 1 (Amsterdam 2002).
 • drs. A. van der Wal, drs. A. Postema en drs. W.L.M. Schotman, `Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: gevolgen voor bestaande ZBO's', Overheidsmanagement 12 (2002).
 • `Privatisation in the Netherlands: The state of the State's affairs', Netherlands Briefing (Den Haag, 1999).
 • B. Bruin RA, prof. dr. C.A. van Egten, drs. A. Postema e.a., 'Banqueroute. Risicoanalyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties' (Utrecht 1999).

Hobby's

 • hardlopen, zeilen, wetenschapsgeschiedenis

Anciënniteit

2362 dagen
(7 juni 2011 tot heden)