foto van Postema, A.

André Postema (1969) was van 7 juni 2011 tot 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Van 13 februari 2018 tot 10 juli 2018 was hij fractievoorzitter.

De heer Postema was voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) was hij ondervoorzitter van de commissie voor Europese Zaken (EUZA). Hij was 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

De heer Postema was vanaf 1 november 2014 tot 1 december 2018 voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).


Anciënniteit

2926 dagen
(7 juni 2011 tot 11 juni 2019)