Eerste Kamer stemt in met afschaffing verplichte maatschappelijke stageDe Eerste Kamer heeft dinsdag 17 juni 2014 het wetsvoorstel voor de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage aanvaard. De fracties van VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor. De fracties van PVV, CDA, CU, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen.

Dit wetsvoorstel geeft scholen de vrijheid om de maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden; de huidige verplichting vervalt. Verder wordt het examenvak algemene natuurwetenschappen wordt uit het gemeenschappelijke deel van de profielen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geschrapt en wordt een aantal vakbenamingen veranderd.

Zie ook:

Debat afschaffing verplichte maatschappelijke stage - 11 juni 2014


Deel dit item: