Wetsvoorstel elektronische detentie verworpen30 september 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 september het wetsvoorstel invoering elektronische detentie verworpen. De fracties van de PvdA en VVD stemden voor, de fracties van  PVV, CDA, CU, GL, SP, D66, PvdD, 50 PLUS en OSF stemden tegen. De fractie van SGP was niet aanwezig.

Het wetsvoorstel houdt in dat het een gedetineerde door middel van elektronisch toezicht wordt verboden een bepaalde plaats gedurende een bepaalde periode te verlaten. Gedetineerden die goed gedrag vertonen, kunnen dan het einde van hun straf, van tenminste 6 maanden, buiten de gevangenis doorbrengen. Het bestaande systeem van detentiefasering (gedetineerden geleidelijk terugbrengen in de maatschappij) wordt daarmee afgeschaft. In het plenaire debat van dinsdag 23 september 2014 uitten diverse woordvoerders bezwaren over het risico van recidive (opnieuw in de fout gaan) voor gedetineerden die geen elektronische detentie krijgen toegekend en geen gebruik meer kunnen maken van detentiefasering.  

Impressie debat elektronische detentie

Sociale media menu


Deel dit item: