Senator De Vries verkozen als voorzitter van kiescomité EHRMHet nieuwe Committee on the Election of Judges voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is op 27 januari 2015 voor de eerste keer bijeengekomen in Straatsburg en heeft senator Klaas De Vries (PvdA) tot zijn voorzitter verkozen. Rait Maruste (Estland, ALDE), Alina Stefania Gorghiu (Roemenië, EPP/CD), and Nataša Vuckovic (Servië, SOC) zijn verkozen tot respectievelijk eerste, tweede en derde vice-voorzitter.

De Parlementaire Assemblee voor de Raad van Europa verkiest de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zodat deze democratisch gelegitimeerd zijn. Volgens de European Convention on Human Rights, moeten rechters een hoog moreel karakter hebben en in het bezit zijn van de kwalificaties voor een hoog rechterlijk ambt of van erkende juridische competenties.

Om te garanderen dat deze standaard gehaald wordt, zijn er meerdere fases in het verkiezingsproces. Eerst maakt iedere lidstaat een lijst van drie gekwalificeerde kandidaten. Daarna bekijkt het Committee on the Election of Judges of de kwalificaties van iedere kandidaat op de lijst toereikend zijn. Vervolgens wordt er door de Parlementaire Assemblee over de kandidaten gestemd.

Voor meer informatie:

http://website-pace.net/en_GB/web/as-jur/echr-judges-election

http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2015/acdhinfdoc01-2015.pdf

http://website-pace.net/documents/19838/761138/TableForthcomingJudgesElections-EN.pdf/dba03146-acf4-46b7-a3fd-8e818e932318


Deel dit item: