Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het 

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel 

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 november 2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal houdende het advies in te stemmen met het verzoek verwoord in de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2016 met drie raadsbesluiten tot machtiging van diverse lidstaten om de toetreding van Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Haags Kinderontvoeringsverdrag (EK 32.317, HA) is als hamerstuk afgedaan.Deel dit item: