Jaarbericht 2015-2016 gepubliceerd7 december 2016

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 december 2016 haar Jaarbericht 2015-2016 gepubliceerd. Dit is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van Prinsjesdag 2015 tot Prinsjesdag 2016. In de inleidende beschouwingen blikt Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol terug op een jaar dat in meerdere opzichten bijzonder was. Zo vierde de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer haar tweehonderdjarig bestaan en organiseerden de beide Kamers de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap. Het was ook het eerste volle parlementaire jaar waarin de op 9 juni 2015 geïnstalleerde Kamer haar rol als medewetgever en controleur van de regering vervulde.

Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer heeft in het parlementair jaar 2015-2016 235 wetsvoorstellen afgehandeld. Twee wetsvoorstellen heeft zij verworpen: de Elektriciteits- en gaswet en het Initiatiefvoorstel  Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers.

De Eerste Kamer heeft 63 wetsvoorstellen plenair behandeld. 78 wetsvoorstellen werden schriftelijk behandeld door commissies.

De gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer bedroeg 84 dagen. De Eerste Kamer handelde 50% van de wetsvoorstellen binnen 40 dagen af en 90% binnen 187 dagen.

In het parlementair jaar 2015-2016 zijn er meer moties ingediend dan in de jaren daarvoor. Er werden 87 moties ingediend, waarvan er 36 werden aangenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: