Deskundigenbijeenkomst ontwerpbesluiten Omgevingswet2 maart 2017

De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer organiseert op maandag 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst in het kader van de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. De bijeenkomst vindt plaats van 18:00 tot 21:00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.  

Voor het programmaPDF-document zijn drie thema's geselecteerd:

  • wet- en regelgeving;
  • overheden;
  • samenleving (burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen).

De bijeenkomst is live te volgen via www.eerstekamer.nl/livestream.

De thema's van de deskundigenbijeenkomst worden kort ingeleid door een aantal deskundigen, vertegenwoordigers van openbare bestuurslagen en maatschappelijke organisaties.

Het videoverlsag van de bijeenkomst treft u hier aan.

Sociale media menu


Deel dit item: