Start procedure controversieelverklaring wetsvoorstellenDe fracties in de Eerste Kamer beraden zich op dinsdag 28 maart 2017 over de vraag of zij de Kamer voorstellen willen doen tot controversieelverklaring van wetsvoorstellen die bij de Eerste Kamer aanhangig zijn. Daartoe is op 21 maart 2017 besloten. Het is gebruikelijk dat na het demissionair worden van een kabinet wordt bezien of de behandeling van alle bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen moet worden voortgezet. De fracties ontvangen vrijdag 24 maart 2017 een lijst met alle in behandeling zijnde wetsvoorstellen.

Volgende week wordt beslist over de verdere voortgang van de procedure. Mogelijk vinden op 4 april 2017 in de plenaire vergadering stemmingen plaats. Voor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen is per wetsvoorstel een meerderheid van stemmen nodig.


Deel dit item: