Voortgang voorstellen tot controversieelverklaring wetsvoorstellen in Eerste KamerIn de vergadering van de Eerste Kamer van 11 april 2017 komt de lijst voorstellen aan de orde bedoeld in punt 6 van de Procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen.

De fractie van de PVV heeft stemming gevraagd over haar voorstel tot controversieelverklaring van de Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne (34.669).

https://www.eerstekamer.nl/begrip/controversiele_onderwerpen


Deel dit item: