Griffier Hamilton Acting President Association of Secretaries General of ParliamentsDe Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, treedt sinds 18 mei 2017 op als tijdelijk voorzitter van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP). Dit is het gevolg van het onverwachte aftreden van de voorzitter van de ASGP, Doris Mwinga, tot die datum Clerk van de Nationale Assemblee van Zambia.

De ASGP is de wereldorganisatie van secretarissen-generaal/griffiers van nationale parlementen en gelieerd aan de Interparliamentary Union (IPU). Nagenoeg alle ambtelijke topfunctionarissen van nationale parlementen zijn lid van de ASGP die twee maal per jaar parallel aan de IPU vergadert. De ASGP heeft tot doel bij te dragen aan de versterking van het functioneren van parlementen door de uitwisseling van ervaringen op het terrein van parlementaire organisatie en ondersteuning in brede zin. De Vereniging vergadert aan de hand van vergelijkende rapporten, communicaties en documenten die door de leden worden ingebracht.

Hamilton is sinds 14 oktober 2014 vice-president van de ASGP. Eerder was hij drie jaar lid van het Executive Committee van de ASGP.

De eerstvolgende conferentie van de ASGP vindt onder zijn voorzitterschap plaats van 15 tot 18 oktober 2017 in St Petersburg.

Voor meer informatie:


Deel dit item: