Wetsvoorstel over het ongewijzigd laten van het eigen risico voor de zorgverzekering 2018 aangenomen en overig nieuws