Eerste Kamer verwerpt initiatiefvoorstel aanpak doorverkoop toegangskaarten24 oktober 2017

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 oktober een initiatiefvoorstel verworpen om woekerwinsten met de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen aan banden te leggen.  De fracties van D66, SP, PVV, GroenLinks en PvdD (34 zetels) stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, ChristenUnie, SGP en OSF (41 zetels) stemden tegen. Het wetsvoorstel werd verdedigd door de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA).

Het voorstel regelt dat toegangskaarten voor evenementen niet te koop mogen worden aangeboden en niet mogen worden verkocht tegen een kennelijk onredelijk hogere prijs. Dat houdt in: met inbegrip van de administratie en verzendkosten niet meer dan twintig procent van de oorspronkelijke prijs van de toegangskaart. In het debat in de Eerste Kamer op 10 oktober liepen de meningen sterk uiteen. Sommige fracties hadden forse twijfels over de juridische en praktische haalbaarheid van het wetsvoorstel; andere fracties vonden het een unieke kans om ongewenste praktijken van doorverkoop en prijsopdrijving aan te pakken en de consument meer mogelijkheden te geven zijn recht te halen.

Het initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Arda Gerkens (SP, thans lid van de Eerste Kamer) en Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA). Naderhand namen leden Jasper van Dijk (SP) en Madeleine Van Toorenburg (CDA) de verdediging van dit voorstel overgenomen. Het voorstel (EK, A) is op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer met steun van SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk.

Sociale media menu


Deel dit item: