Kamer akkoord met opslaan en bewaren kentekengegevensDe Eerste Kamer is op dinsdag 21 november akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens van voertuigen door de politie (33.542). De fracties van VVD, CDA, PVV, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van D66, SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen. De motie van senator Wezel (SP) om in het Uitvoeringsbesluit op te nemen dat zogenoemde no-hit kentekengegevens niet kunnen worden verstrekt aan derden, aan het buitenland en voor andere doeleinden anders dan opsporingsdoeleinden en inlichtingendiensten (EK 33.543, H) werd aangehouden. 

Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe die het mogelijk maakt om kentekengegevens van voertuigen zoals het kenteken, de locatie, het tijdstip en de foto van het voertuig, in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren. Deze passagegegevens mogen binnen vier weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen.

Zie ook: Debat over vastleggen en bewaren kentekengegevens


Deel dit item: