Deskundigenbijeenkomst over staat van de rechtsstaatDe vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op dinsdagochtend 6 februari 2018 een deskundigenbijeenkomst gehouden over de staat van de rechtsstaat. Twee thema's stonden daarbij op het programma: de positie van de rechtspraak binnen de trias politica en de positie van de burger in de rechtsstaat.

Kamercommissie spreekt over staat van de rechtsstaat
Grotere versie foto

Bij elk thema gaven vier deskundigen hun visie op het onderwerp. Daarbij zijn onder meer digitalisering, innovatie, gesubsidieerde rechtsbijstand en financiering van de rechtspraak aan de orde gekomen. Na de inleidingen werden de leden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de deskundigen.

Het eerste deel van de bijeenkomst ging over de positie van de rechtspraak binnen de trias politica. Hierover werden inleidingen gehouden door de president van de Hoge Raad Maarten Feteris, de president van de rechtbank Oost-Brabant Christa Wiertz-Wezenbeek, senior-rechter Astrid Creutzberg van de rechtbank Midden-Nederland, tevens lid van de zogenoemde Tegenlicht-groep, en hoogleraar recht en informatisering van Tilburg University Corien Prins. 

Het tweede deel van de bijeenkomst ging over de positie van de burger in de rechtsstaat, in het bijzonder de toegang van de burger tot het recht en de rechter. Hierover werden inleidingen gehouden door de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten Bart van Tongeren, de vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak Kees Sterk, senior-rechter van de rechtbank Noord-Nederland Ton Lennaerts en hoogleraar sociale verzekeringsrecht en buitengewoon hoogleraar sociale rechtshulp aan de Universiteit van Amsterdam Mies Westerveld. 

De deskundigenbijeenkomst is een voorbereiding op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op een later moment met het kabinet gevoerd zal worden. In de vergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 februari a.s. zullen de leden de bijeenkomst nabespreken en met een voorstel voor een datum voor het beleidsdebat komen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Kamercommissie spreekt over staat van de rechtsstaat
Afbeelding 1 - Kamercommissie spreekt over staat van de rechtsstaat